20, డిసెంబర్ 2013, శుక్రవారం

ఐడియాల వొడియాలు


(బిస్కెట్లు పెట్టుకునే కాఫీ మగ్గు)(ఇద్దరికీ పనికొచ్చే ఒకే గొడుగు)


(పొట్ట పెరుగుతోందా? వాడండి ఈ బెల్ట్ )


(అసలు సిసలు 'స్ప్రింగ్ కాట్ )


(అరలున్న చెక్క మెట్లు)


For Details:


కామెంట్‌లు లేవు: