12, డిసెంబర్ 2013, గురువారం

వానాకాలం చదువులకన్నా 'అన్నాయం'మళ్ళీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు మొదలవుతున్నాయి
మళ్ళీ మళ్ళీ వాయిదాలు పడడానికి కాబోలు.


కామెంట్‌లు లేవు: