16, డిసెంబర్ 2013, సోమవారం

పసిడి పలుకులుఒకడు ఏకంగా జీవితాన్నే అడిగాడు యెందుకు ఇన్ని ఇబ్బందులు పెడతావని.
జీవితం నవ్వి బదులు చెప్పింది.
‘అదేమరి. ఇన్ని ఇబ్బందులు పెడుతుంటూవుంటేనే  మీ మనుషులు  ఇంతగా ఎగిరెగిరి పడుతున్నారు. అవి కూడా లేకపోతే మిమ్మల్ని పట్టేవారెవరుంటారు?’  

‘ఇతరులు మిమ్మల్ని ఇబ్బందులు పెడుతుంటే వాళ్లని క్షమించి వొదిలేయండి. వాళ్లు క్షమార్హులని కాదు చెప్పేది. మీకు కూడా మనశ్శాంతి అవసరం కదా!’

‘ఒక నమ్మలేని నిజం చెప్పమంటారా!
‘మన శరీరంలో మూడొంతులు పైగా నీరే వుంటుందని అంటారు. కాని డెబ్బ తగిలితే నీరు రాదు రక్తం స్రవిస్తుంది. గుండె నిండా నెత్తురు వుంటుంది. కానీ హృదయానికి  బాధ కలిగితే నెత్తురు రాదు. కంటి వెంట నీరు కారుతుంది’   

‘పూలుపరచిన పక్క మీద పడుకుంటే అది మొదటి రాత్రి

అవే పూలు మనమీద పరచుకుంటే అది జీవితానికి చివరి రాత్రి’

కామెంట్‌లు లేవు: