1, జనవరి 2014, బుధవారం

HAPPY NEW YEAR - 2014

వొత్తిలా వెలగండి - కత్తిలా మెరవండి - కొత్త ఏడాదిలో ఎత్తుగా ఎదగండి 


(నిర్మలాదేవి - భండారు శ్రీనివాసరావు)

కామెంట్‌లు లేవు: