8, జనవరి 2014, బుధవారం

"ఇ" లో "ఇంత" విషయం వుందా!


(ఇది మెయిల్ చేసిన పెద్ద మనిషికి ధన్యవాదాలు)


కామెంట్‌లు లేవు: