30, ఆగస్టు 2021, సోమవారం

తరం మారుతోంది – భండారు శ్రీనివాసరావు

 

‘మీరలా కాసేపు ప్రెస్ క్లబ్ కి వెళ్లి రండి. ఇంట్లో వుండి ఇలా కాళ్ళకు చేతులకు అడ్డం పడుతూ, వచ్చిన పనివాళ్ళని కసురుకుంటూ వుంటే ఇల్లు సర్దడం ఇప్పట్లో కాదు’ అనేది మా ఆవిడ మేము ఇల్లు మారినప్పుడల్లా.
అన్నీ ఒక పద్దతిగా చేయాలనేది నా థియరీ, అసలు ఏ పద్దతి నాకు తెలియకపోయినా.
ముందు బీరువాలు పెట్టాలి, తర్వాతే మంచాలు. అప్పుడు అన్నీ తేలిగ్గా అమరుతాయి. ఆ మాటే వచ్చిన వర్కర్లతో చెప్పాను అంటే మా ఆవిడ వినిపించుకునేది కాదు. ‘చెబితే చెప్పారు, అలా కసురుకుంటూ చెప్పడం ఏమిట’ని లా పాయింటు తీసేది. దాంతో ఆమె చెప్పినట్టే ఎక్కడో కాలక్షేపం చేసి ఇంటికి వచ్చేసరికి చిందరవందరగా వున్న ఇల్లు కాస్తా కడిగి తుడిచిన అద్దంలా కనిపించేది.
మళ్ళీ ఇన్నేళ్ళ తరువాత మా పిల్లలు అంటే కొడుకూ, కోడలు ఇంటి సంప్రోక్షణ (ప్రక్షాళన) మొదలు పెట్టారు. మూడు రోజులుగా ఇంట్లో పనులు జరుగుతున్నా కేకలు, అరుపులు లేవు. పనివాళ్ళకి ఏమి కావాలో మెల్లిగా చెప్పి చేయిస్తున్నారు. వాళ్ళు కూడా ఎదురు చెప్పకుండా చేస్తున్నారు.
ఎక్కడ వచ్చింది ఈ తేడా ?
జవాబు సులభంగా చెప్పవచ్చు.
తరం మారుతోంది.
(30-08-2021)

కామెంట్‌లు లేవు: