12, ఆగస్టు 2021, గురువారం

నవ్వుకునేవాళ్ళకు నవ్వుకున్నంత

 ఆఫీసరు కొత్తగా చేరిన ఉద్యోగితో అన్నాడు.

"ఇక్కడ పరిశుభ్రతకు పెద్ద పీట వేస్తాం. నువ్వులోపలకి వచ్చేటప్పుడు డోర్ మ్యాట్ మీద బూట్లు శుభ్రంగా తుడుచుకుని వచ్చావా?"

"అవునండీ!"

"అలానా! మేము మరో విషయంలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉంటాము. ఇక్కడ పనిచేసేవాళ్ళు నిజం చెబుతున్నారా అబద్దం చెబుతున్నారా అని. అసలా గుమ్మం దగ్గర డోర్ మ్యాటే లేదు"


"కుక్కలు ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోవు"

"ఇదో ప్రశ్నా! ఎందుకంటె వాటిది అప్పటికే కుక్క బతుకు"


"తల్లికీ భార్యకూ తేడా?"

" ఏడుస్తున్న నిన్ను, తల్లి ఈ లోకంలోకి తెచ్చిపడేస్తుంది. రెండో ఆవిడ నువ్వు జీవితాంతం ఆ ఏడుపు ఆపకుండా జాగ్రత్తగా కనిపెట్టి చూస్తుంది"


"మగ సెక్రెటరీకి ఆడ సెక్రెటరీకి తేడా?"

"మగ సెక్రెటరీ ఆఫీసుకు వెళ్ళగానే బాసుకు 'గుడ్ మార్నింగ్' చెబుతాడు. ఆడ సెక్రెటరీ 'ఇక లేవండి బాస్ తెల్లారింది' అంటుంది"

(మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పక్కరలేదు - యధావిధిగా ఇంగ్లీష్ జోకులకు స్వేఛ్చానువాదం)

 

కామెంట్‌లు లేవు: