1, ఆగస్టు 2021, ఆదివారం

"మన రేడియో, మా రేడియో, నా రేడియో"

 

ఒక ఏడాది రేడియో దినోత్సవం రోజున :

అయిదేళ్ళ క్రితం కాబోలు నా మితృడు జర్నలిస్ట్ డైరీ సతీష్ రూపొందించిన వీడియోలో నేను.
'రేడియో కార్మికుడు' అని నన్ను పరిచయం చేసిన సతీష్ సహృదయతకు నా ధన్యవాదాలు.


(28) Journalist Diary Nov 12th 2013 Part 1 - YouTube

కామెంట్‌లు లేవు: