4, డిసెంబర్ 2016, ఆదివారం

ఇదీ రాజకీయం!

పొద్దున్న టీవీ చర్చలో ఒక నాయకుడి ఉవాచ: “పార్టీ అధినాయకుడు ఎంతటి గొప్ప నాయకుడు అయినా సరే, పార్టీని మించి ఎదగాలని ఆలోచిస్తే పార్టీ వాళ్ళే అంగీకరించరు, అడ్డుకుంటారు కూడా!"

1 కామెంట్‌:

Pavan చెప్పారు...

Very good statement about present politics