9, డిసెంబర్ 2016, శుక్రవారం

మరణం అంటే.....

.....అన్నీ అలాగే వుండి మనం ఒక్కళ్ళమే లేకపోవడం.

1 కామెంట్‌:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

Such one liners or short messages are suitable for twitter and not for blog posts.