4, డిసెంబర్ 2016, ఆదివారం

నాన్నకు జేజే


మా నాన్నగారి ఆబ్దీకమే మా కుటుంబంలో నలుగురూ కలిసే సందర్భంగా గత అరవై ఏళ్ళుగా వుంటూ వస్తోంది. మా పెద్దన్నయ్య కీర్తిశేషులు పర్వతాలరావు గారు తన జీవిత కాలంలో దీన్ని అత్యంత నిష్టగా జరుపుతూ వచ్చారు. ఏడుగురు అక్కయ్యలు, నలుగురు అన్నదమ్ములం పిల్లాపాపలతో ఏటా కలిసే ఈ సందర్భాన్ని ఎలాటి లోటు లేకుండా నిర్వహించడానికి ఎంతో శ్రమపడుతూ వచ్చిన మా మూడో అన్నయ్య వెంకటేశ్వర రావు గారు అకాలంగా  కాలం చేయడం వల్ల, మా మూడో అన్నగారు రామచంద్రరావు గారు మా తాతయ్యకు దత్తు పోవడం వల్ల, తదనంతకాలంలో  ఈ పవిత్రమనిన బాధ్యత నాపై పడింది. మొత్తం కర్తా, కర్మా మా మూడో అన్నగారే అయినా, క్రియ రూపంలో మాత్రమే ఈ క్రతువుకు కర్తను నేను.
చనిపోవడానికి ముందు మా బావగారు కోడక్ కెమేరాతో తీసిన మా నాన్నగారి అస్పష్ట రూపం ఫోటో రూపంలో మా వూళ్ళో మా ఇంటి వసారాలో వుంది. అది  తప్ప ఆయన ఎలా వుంటారోకూడా నాకు తెలియని చిన్నతనంలోనే మా నాన్నగారు భండారు రాఘవరావు గారు మరణించారు.

ఈరోజు వారి ఆబ్దీకం. ఆత్మశాంతి కోరుకుంటూ శిరసాభివందనం.  

1 కామెంట్‌:

venkatramrao చెప్పారు...

Srinivasa Rao Garu,

I appreciate that you are continuing your father Pitru Karya since long time. Now a days it is very rare to see persons like you.

My Father (76 years) and his elder brothers (one brother aged 91 years and yesterday he reminded my father) are doing every year without fail and our Grand Mother was expired 68 years back (Dec 1948) and Grand Father (41 years) date is also in this month.