11, మే 2014, ఆదివారం

ఇలానే మొదలవుతుంది


బోధి చెట్టు కింద కూర్చోకుండానే ఒక సత్యం బోధపడింది.
పోలింగుకు ఓట్ల లెక్కింపుకు మధ్య  రోజుల తరబడి వున్న వ్యవధానాన్ని కూడా కొంతమంది ఇబ్బడిముబ్బడిగా డబ్బు సంపాదించడానికి వాడుకుంటున్నారని.


మనకో ఎస్ ఎం ఎస్  వస్తుంది. పలానా సర్వే ప్రకారం పలానా పార్టీకి ఇన్ని సీట్లని.
మనకో మెయిల్ వస్తుంది. అచ్చం అలాగే.
ఇంకేముంది. మనకో విషయం అందరికంటే ముందే తెలిసిపోయింది అన్న  ఆత్రుతలో ఆ మెసేజ్ వేరెవరికో తెలిసిన వాళ్లకి, వాళ్ళు వాళ్లకి తెలిసిన వాళ్లకి ఫార్వార్డ్ చేసేస్తాం. అంతే. అది వేరే ఎవరో బెట్టింగులు నడిపే వాళ్లకి నాలుగు రాళ్ళు పోగేసిపెడుతుంది. బెట్టింగులు కాసేవాళ్ళకి తిరుక్షవరం చేస్తుంది.
ఈ వూహాగానాలన్నీ, కోట్లు చేతులు మారే  ఈ ఆటలో భాగమే అని తెలిసి నివ్వరపోవడం మన వంతవుతుంది.