15, మే 2014, గురువారం

రెండు గుండెల చప్పుడు


'లబ్ డబ్ .....లబ్ డబ్ ......'


"ముందొచ్చిన మునిసిపాలిటీలు, తరువాతొచ్చిన జడ్పీటీసీల ఫలితాల నేపధ్యంలో రేపు వస్తున్న   ఫైనల్  రిజల్ట్స్...అధికారం అందినట్టే అనిపించి అందకుండా పోతుందేమో.....లబ్ డబ్...లబ్ డబ్...."

"మునిసిపాలిటీలు సరే.. జడ్పీటీసీలు సరే....ఇవన్నీ వచ్చి అసలు అధికారం అందకపోతే...లబ్ డబ్....లబ్ డబ్ ...".