5, మే 2014, సోమవారం

షరా మామూలే!

తెలంగాణా ప్రాంతంలో ఎన్నికలు జరిగినప్పటి మాదిరిగానే ఈసారి సీమాంధ్ర ప్రాంతంలో సోమవారం సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుంచి ఏడో  తేదీ పోలింగు ముగిసేవరకు సుమారు నలభయ్ ఎనిమిదిగంటలపాటు  నా బ్లాగులో రాజకీయ సంబంధమైన వ్యాసాలు  కానీ వ్యాఖ్యానాలు కానీ చోటుచేసుకోవు. ఇది నాకై నేను విధించుకున్న నిబంధన.


 భండారు శ్రీనివాసరావు