31, డిసెంబర్ 2012, సోమవారం

HAPPY NEW YEAR – 2013


HAPPY NEW YEAR – 2013

వొత్తిలా వెలగండి
కత్తిలా మెరవండి
కొత్త ఏడాదిలో
ఎత్తుగా ఎదగండి                           
                                                             అత్తరువు గంధమై
                                                             చిత్తరువు చందమై
                                                             కొత్త ఏడాది
                                                             మిము హత్తుకోవాలి!
                 
      నిర్మలాదేవి, భండారు శ్రీనివాసరావు, హైదరాబాదు  
             NIRMALADEVI,   BHANDARU   SRINIVASA  RAO
bhandarusr@yahoo.co.in   AND bhandarusr@gmail.com 9849130595

కామెంట్‌లు లేవు: