26, డిసెంబర్ 2012, బుధవారం

ఎటు ముందుకు ఎటు వెనక్కు
ఎటు ముందుకు ఎటు వెనక్కు
‘ఎటు ముందుకు ఎటు వెనక్కు’
‘ఇటే ముందు పదండి రండి’
‘వద్దు. అది వెనక్కు. నిరోధకుల కుమ్మక్కు’
‘అయినా పరవాలేదు రండి. మార్క్స్ చూపిన దారిన పొండి’
‘వద్దు. దాన్ని స్టాలిన్ మార్చేసాడు’
‘రాయిస్టులం మాతో రండి’
‘ఇస్! మిమ్మల్ని అడిగిందెవడు?’
‘ఛీ! వూరుకోండి. అంతా సోదరులం’
‘సర్లే! రష్యా ఎటేపు?’
‘చేయి బెరియాను వాకబు’
‘పోనీ అమెరికాకు పోదాం’
‘అవును. మెకార్తీ ఇస్తాడు వెల్కం’
‘అయితే లండన్?’
‘సూయజ్ పై రీసెర్చ్ కి ఎండన్’
‘అన్నిటికీ అన్నీ అయితే ... గాంధీ, నెహ్రూ..... !!’
‘రాజదానిలో ఒకరు ....రాజఘాటులో మరొకరు’
‘ఏమిటి?’
‘సమాధి’
‘మరేది దారి’
‘శివోహం’
‘ఛీ! మరి దాసోహం!’
‘ఇందులోనూ భిన్నత్వం.... ఆ భిన్నత్వంలో ఏకత్వం....’
‘ఇది సాధించడం యెలా?’
‘రాట్నం తో వడకడం నూలుగా’
‘రాటం, ఈనాడు కాదు వాటం’
‘మరెలా?’
‘ఇటు ముందుకు’
‘కాదు. అటు వెనక్కు’
‘ఇటు ఇటు’
‘అటు అటు’
‘అబ్బే!’
‘దా
‘రా’
‘ఎటు ఎటు ?’

-భండారు పర్వతాలరావు : తెలుగు స్వతంత్ర : జనవరి: 1954     


2 కామెంట్‌లు:

Dileep.M చెప్పారు...

Sorry for posting unrelated to the above post .

Would like to hear from you on Delhi protests - Youth -Social Media

అజ్ఞాత చెప్పారు...

అటో ఇటో ఎటో
పదండి తోసుకు :)