21, డిసెంబర్ 2012, శుక్రవారం

కలలోని నిజం – భండారు పర్వతాలరావుకలలోని నిజం – భండారు పర్వతాలరావు


కలల లోకంలో  


తలపుటలలు రేగి ఎదల
వలపు వగరు తెచ్చి నింపె
వలపు వగరు మేసి ఎదలు
కలమునందు కలల నొంపె

కలలు తొణకు కలము ప్రజకు
మధువు జిలుకు కవిత నంపె
మధువు జిలుకు కవిత పఠిత
మానసమున మత్తు నింపె

మత్తిల్లిన మానసంబు
మదపు మగత దోగి కునికె
మదపు మగత దోగి కునుకు
మానసమును కలలు కలచె

కలయందున వలపు లేదు
కలల తొణకు కలము లేదు
మధువు జిలుకు కవిత లేదు
మధువు వలన  మగత లేదు

వలపులేక  మధువు లేక
కలయందున నేమున్నది?
చర్మములో, బొమికెలలో
శవముకాని దొకటున్నది

కలలో కనిపించిన బొమి
కల గూటిని చూచి మనసు
కలవరపడి లేచి చూచె
‘కలయే నిజమంచు’ అరచె

కలలు కరిగె, వలపు విరిగె
మధువు తొలికె, మగత తొలగె
నిజం వీపు చరచి ముందు
నిలచి తానున్నానని పలికె! 
                
(విశాలాంధ్ర: ఫిబ్రవరి,1 - 1963)  

కామెంట్‌లు లేవు: