25, డిసెంబర్ 2012, మంగళవారం

టైమ్ టార్పెడోటైమ్ టార్పెడో
టైమ్ టార్పెడో  టైమ్ టార్పెడో
ఎవరెస్ట్ క్షణంలో పసిఫిక్!
ఎవరు చేయగలరీ ట్రిక్!!
టైమ్ టార్పెడో  టైమ్ టార్పెడో

షాజహాన్ను, తిమ్మరసును, శ్రీనాధుని చివర చివర
ధర తగ్గిన ధాన్యపు గరిసెలు
ఇన్ఫ్లేషన్ రోజుల నూకలు
గాజేసిన, ఘనతను దాచేసిన శక్తి ఎవరు?
టైమ్ టార్పెడో  టైమ్ టార్పెడో

ఆ మినిటులో ఆంటోనీ స్పీచ్ అనేక వేల బులెట్ల పెట్టు
ఆ ఆగస్టులో క్విట్ ఇండియా అనడం అరెస్టుకై రిక్వెస్టు
ఆ మినిటు కాస్పిరిటు
ఆ నెల కావెల
ఇప్పించిన శక్తి ఎవరు?
టైమ్ టార్పెడో  టైమ్ టార్పెడో

-భండారు పర్వతాలరావు (1955)

కామెంట్‌లు లేవు: