22, జూన్ 2021, మంగళవారం

కార్పొరేట్ వైభోగం

 

లాప్ టాప్  మీద టిక్కూ టిక్కూ అని కొట్టుకుంటూ, అప్పుడప్పుడు నడుం నొప్పి పుట్టి,  వెనక్కీ ముందుకూ ఆపసోపాలు పడడం మా పిల్లల కన్తపదినట్టుంది. అంతే!

లాక్ డౌన్ ఎత్తేసిన రోజునే బయటకు వెళ్లి ఓ నలభయ్ వేలు పోసి (అదే కార్డు గీకి) ఓ కుర్చీ, టేబుల్ కొన్నారు.

వాటిని ఈరోజు డెలివరీ ఇచ్చారు.ఆ కుర్చీలో కూచుని, బల్ల మీద లాప్ టాప్ పెట్టుకుని టైప్ చేస్తుంటే ఈ వయసులో కార్పొరేట్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్న ఫీలింగ్ కలుగుతోంది.

థాంక్స్ నిషా! థాంక్స్ సంతోష్!

(22-06-2021)

కామెంట్‌లు లేవు: