2, ఏప్రిల్ 2015, గురువారం

నవ్వుల్ నవ్వుల్వంక
విమానంలో పక్క సీట్లో కూర్చున్న అందమైన  యువతితో మాటలు కలపాలనుకున్నాడు ఏకాంబరం.
'మీ వొంటికి రాసుకున్న సెంటు ఏం బ్రాండో తెలియదు కాని అద్భుతంగా వుంది. అదేమిటో చెబితే నేను మా ఆవిడకు కూడా  కొనిస్తాను'
'వద్దు లెండి. ఇది రాసుకుంటే ఏ వెధవో  ఇలాగే మీ ఆవిడతో మాటలు కలపాలని చూస్తాడు'
అదేమరి!
తల్లి : 'టిప్పు సుల్తాన్ ఎవర్రా?'
కొడుకు: తెలియదు మమ్మీ!
తల్లి: అదేమరి చెప్పేది. ఎప్పుడూ ఆటలు పాటలు అని జులాయి తిరుగుళ్ళు మానేసి అప్పుడప్పుడన్నాపుస్తకాల మీద ధ్యాస పెట్టమని చెప్పేది అందుకే' 
కొడుకు :  రీటా ఆంటీ తెలుసా అమ్మా!
తల్లి:  తెలియదురా ఎవరావిడ?
కొడుకు: అదేమరి. ఎప్పుడూ టీవీ సీరియళ్లు అని కాలక్షేపం చేయకుండా అప్పుడప్పుడన్నా నాన్న ఏం చేస్తున్నాడో ఓ కంట కనిపెట్టి చూడమని చెప్పేది అందుకే!
వంకలు 
భార్య" ఈ ముష్టివాడ్ని మన ఇంటికి రానివ్వకండి,  వాడిని చూస్తె నాకు  అరికాలిమంట నెత్తి కెక్కుతుంది
భర్త: ఎందుకే వాడంటే అంత కోపం?
భార్య: ఎందుకేమిటి? నిన్న వస్తే  మిగిలిన టమాటా పప్పు, వంకాయ కూర వాడి గిన్నెలో వేసాను. ఈరోజు పొద్దున్న ఎంచక్కా వచ్చి నా చేతిలో వంటా వార్పూ పుస్తకం పెట్టి వెళ్ళాడు. వొళ్ళు మండదా మరి!
ఆవిడ పుణ్యమే! 
'అయ్యా ధర్మ ప్రభువులు ఓ ఇరవై రూపాయలు ఇలా నా చేతిలో పదేస్తీ  అలా వెళ్లి  హోటల్లో టీ తాగొస్తాను'
'ఇస్తాలే కాని ఒక్క టీ తాగడానికి ఇరవై ఎందుకో అది చెప్పు ముందు'
'మరి నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ కూడా నాకూడా  వస్తుంది కదా'
'ఓహో ఇప్పుడు తెలిసింది బిక్షగాళ్లు ఆడపిల్లలతో ఫ్రెండ్ షిప్ చేస్తారని'
'అయ్యా మీరు పొరబడ్డారు. నేను ఫ్రెండ్ ని చేసుకోవడం కాదు. నన్ను మాత్రం బిక్షగాడిని చేసింది'
తెలుస్తూనే వుంది సంబడం 
మొగుడు తాగి ఇంటికి వచ్చాడు. వచ్చీ  రాగానే లాప్ టాప్  ముందేసుకుని ఫేస్ బుక్ ఓపెన్ చేసాడు.
'ఇవ్వాళ కూడా తాగారా' భార్య అడిగింది.
'అబ్బే లేదే. ఎందుకలా అడిగావ్?'
'ఏంలేదు. లాప్ టాప్  అనుకుని సూట్ కేసుమీద వేళ్ళు టకటకలాడిస్తుంటే అనుమానం వచ్చి అడిగాను లెండి'

 COURTESY IMAGE OWNER

కామెంట్‌లు లేవు: