1, ఏప్రిల్ 2015, బుధవారం

లొడ లొడదడ దడ చప్పుడు చేసే మోటారు సైకిల్ మీద ప్రియురాలిని ఎక్కించుకుని ఆవిడ చెప్పే కబుర్లు వింటూ ఝామ్మున షికారు తిరగాలన్నది ఏకాంబరం కోరిక. అందుకే అప్పుచేసి కొత్త బైకు కొన్నాడు. ప్రేయసిని వెనక ఎక్కించుకుని ఆమె చెప్పే ముచ్చట్లు వింటూ వూరంతా తిప్పుతూ కాలక్షేపం చేయాలనే  అతగాడి కోరికకి ఆ మోటారు సైకిల్ చేసే భయంకర ధ్వనులు  అడ్డం పడ్డాయి. ఆ రొదలో స్నేహితురాలు  సన్న గొంతుతో పలికే మాటలు ఓ పట్టాన వినబడేవి కావు. దాంతో,  ఆ రణగొణ ధ్వనుల మోటారు సైకిల్ ని అడ్డమైన ధరకు తెగనమ్మేసి ఆ వచ్చిన కొద్దిపాటి డబ్బుతో  ఆట్టే చప్పుడు చేయని మరో మోటారు సైకిల్ కొన్నాడు.   ఈ సైకిల్  తిరుగుళ్ళు పెద్దవాళ్ళకు నచ్చక వాళ్ళిద్దరికీ పెళ్ళిచేసి ఒకింటి వాళ్ళను చేసి చేతులు దులుపుకున్నారు. పెళ్ళయిన తరువాత ఏమైందో ఏమో ఏకాంబరం దడ దడ చప్పుడు చేసే పాత సైకిల్ నే ఎక్కువ ధర పెట్టి మళ్ళీ కొనుక్కుని భార్యను ఎక్కించుకుని తిరుగుతున్నాడు. ప్రియురాలిగా చెబుతున్నప్పుడు అదేపనిగా  వినాలనిపించిన ముద్దు ముచ్చట్లే పెళ్ళయిన తరువాత లొడ లొడ వాగుడుగా అనిపించడం ఈ మార్పుకు కారణం.  


(Courtesy Image Owner)

కామెంట్‌లు లేవు: