2, నవంబర్ 2013, శనివారం

దీపావళి శుభాకాంక్షలు


మీ హృదయాంగణంలో
మీ గృహ ప్రాంగణంలో
దీపావళి దివ్యకాంతులు ప్రసరించాలని మనసారా కోరుకుంటూ –


(నిర్మలాదేవి, భండారు శ్రీనివాసరావు) 


  

కామెంట్‌లు లేవు: