9, సెప్టెంబర్ 2013, సోమవారం

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు" వక్రతుండ మహా కాయ కోటి సూర్య సమ ప్రభనిర్విఘ్నమ్ కురుమే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా.."

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు

నిర్మలాదేవి-భండారు శ్రీనివాసరావు


కామెంట్‌లు లేవు: