3, సెప్టెంబర్ 2013, మంగళవారం

ఈ కార్టూన్ కి ఓ క్యాప్షన్ పెట్టండి ప్లీజ్


(ఇది నా సొంత ఐడియా కాదు, గతంలో బాపూ రమణలు 'జ్యోతి' పత్రికలో ఇలాటి ఆటలు ఎన్నో పాఠకులతో ఆడేవాళ్ళు)


కామెంట్‌లు లేవు: