21, సెప్టెంబర్ 2013, శనివారం

మార్కెటెక్నిక్స్


మార్కెటింగులో అనుసరిస్తున్న రకరకాల ఎత్తుగడలు గురించి ఓ హాస్య గుళిక – ఇంగ్లీషు  నుంచి ‘ఎత్తిపోత’ అని వేరే చెప్పక్కరలేదనుకుంటాను.


మీరో పార్టీకి వెళ్లారు. అక్కడో అందమైన అమ్మాయి కనిపించింది.
నేరుగా ఆమె దగ్గరకు వెళ్ళి –
‘నేను చాలా డబ్బున్నవాడిని, నన్ను పెళ్ళాడతావా?’ –
అని అడిగితె అది డైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ టెక్నిక్

మీరో పార్టీకి వెళ్లారు. అక్కడో అందమైన అమ్మాయి కనిపించింది.
మీ స్నేహితుడొకడు  ఆమె దగ్గరకు వెళ్ళి –
‘అదిగో అక్కడ వున్నాడు చూసారు కదా! అతడు నాకు బాగా తెలుసు. మంచి సౌండ్ పార్టీ. అతడ్ని పెళ్ళాడతావా?’ –
 అని అడిగితే  అడ్వర్టైజ్ మెంటు

మీరో పార్టీకి వెళ్లారు. అక్కడో అందమైన అమ్మాయి కనిపించింది.
ఆ అమ్మాయే నేరుగా మీ  దగ్గరకు వచ్చి-
‘మీరు చాలా అందంగా వున్నారు. బాగా డబ్బున్నవారని కూడా తెలిసింది. మనం పెళ్లి చేసుకుందామా’ –
అని అడిగిందనుకోండి. అది బ్రాండ్ గుర్తింపు.

మీరో పార్టీకి వెళ్లారు. అక్కడో అందమైన అమ్మాయి కనిపించింది.
నేరుగా ఆమె దగ్గరకు వెళ్ళి –
‘మీరు అందంగా వున్నారు. నాకు బాగా డబ్బుంది. మనం పెళ్లి చేసుకుందామా’ –
అని నేరుగా అడగగానే ఆవిడ చాలా తాపీగా చెంప చెల్లుమనిపిస్తే –
దాన్ని మార్కెటింగ్ భాషలో ‘కస్టమర్ ఫీడ్ బ్యాక్’ అంటారు.

మీరో పార్టీకి వెళ్లారు. అక్కడో అందమైన అమ్మాయి కనిపించింది.
నేరుగా ఆమె దగ్గరకు వెళ్ళి –
‘నాకు చాలా డబ్బుంది. మీరు అందంగా వున్నారు. మనం పెళ్లి చేసుకుందామా’ అని అడిగినప్పుడు –
ఆమె ఒక్క క్షణం అంటూ తన భర్తను పిలిచి పరిచయం చేసిందనుకోండి.
దాన్ని  ‘సరపరాకు, గిరాకీకి మద్య వున్న వ్యత్యాసం’ అంటారు.

మీరో పార్టీకి వెళ్లారు. అక్కడో అందమైన అమ్మాయి కనిపించింది.
నేరుగా ఆమె దగ్గరకు వెళ్ళి –
‘మీరు చాలా అందంగా వున్నారు మనం పెళ్లి చేసుకుందామా’ అని అడగబోతుండగా హఠాత్తుగా మీ ఆవిడ ఎంట్రీ ఇస్తే –

దాన్ని మార్కెటింగు పరిభాషలో    ‘కొత్త మార్కెట్లలో ప్రవేశించడానికి వీలు లేదు’ అని అర్ధం.

NOTE: Thanks to Cartoonist Sri Mallik 

(21-09-2013)

కామెంట్‌లు లేవు: