15, సెప్టెంబర్ 2013, ఆదివారం

మోసం గురూ!


ఇద్దరు ముక్కూ మొహం తెలియని వాళ్లు  హోటల్లో కలిశారు.  బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేస్తూ మాటలు కలిపారు.
అందులో ఒకడు అన్నాడు బ్రెడ్  స్లయిస్ కు వెన్న రాస్తూ.  
‘మీరు గమనించారో లేదో! మనం టోస్ట్ చేసిన బ్రెడ్ స్లయిస్ కు వెన్న పూసి కింద పడేశామని అనుకుందాం. అది ఖచ్చితంగా  వెన్న రాసిన వైపే కిందకి  పడుతుంది’
రెండోవాడు క్షణం ఆలోచించకుండా కాదు పొమ్మన్నాడు.
‘అలా జరగడానికి అవకాశాలు యెంత మాత్రం లేవు. అంత ఖచ్చితంగా చెప్పడానికి నేను వొప్పుకోను’ అని వాదించాడు.
‘అలానా అయితే ఇది చూడండి’ అంటూ ఒక బ్రెడ్ ముక్కకు వెన్న రాసి కింద పడేశాడు.
కాని అతను అన్నట్టు కాకుండా ఆ బ్రెడ్ ముక్క  తిరగబడింది.
‘నా అనుమానమే కరక్ట్.’ అన్నాడు రెండోవాడు.

‘అదే నేను చెప్పేది. నేను వెన్న రాసింది రెండో వైపు’
(15-09-2013)

1 కామెంట్‌:

శ్యామలీయం చెప్పారు...

Law of selective gravity:

The probability of the bread falling on the carpet with the buttered side down is directly proportional to the cost of the carpet.

(The above is Jennings' Corollary to the Law of Selective Gravity)