18, జనవరి 2022, మంగళవారం

ఎన్నాళ్ళు ఇలా ఈ కలకలాలు

 

గూడూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కరోనా కలకలం  ఆరుగురు డాక్టర్లకు పాజిటివ్

అంతరిక్ష కేంద్రం సిబ్బందిలో తొంభయ్ రెండు మందికి కరోనా

విదేశాల నుంచి వచ్చిన ఒక విమానంలో నూట పాతిక మందికి కరోనా

వరంగల్ ఎం.జి ఎం ఆసుపత్రిలో అరవై తొమ్మిది మంది సిబ్బందికి కరోనా పాజిటివ్

ఆ మంత్రికి పాజిటివ్   ఈ కేంద్రమంత్రికి పాజిటివ్

వారికి కరోనా  వీరికి కరోనా

అక్కడ కరోనా ఇక్కడ కరోనా

గత చాలా రోజులుగా ఇలాంటి వార్తలే. కరోనా పాజిటివ్ అయినా పది రోజుల్లోపే  నెగిటివ్ అవుతుంది ఏవో కొన్ని అరుదయిన సందర్భాలలో తప్పిస్తే

అలా నెగిటివే అయిన సమాచారం కూడా ఇలాగే ప్రముఖంగా ఇస్తే జనంలో ఆందోళన, కంగారు తగ్గించినవాళ్ళు అవుతారు కదా!

కొంచెం ఆలోచించండి!

18-01-2022

 

 

కామెంట్‌లు లేవు: