17, జనవరి 2022, సోమవారం

ఎవరీ స్థానికులు? – భండారు శ్రీనివాసరావు

 ఇది లోకల్ నాన్ లోకల్ వ్యవహారం కాదు. వేరే విషయం.

రోజూ టీవీ తెరలపై పాకుతూ పోతుంటాయి ఇలాంటి వాక్యాలు.
“సముద్రంలో ఈతకు వెళ్లి అయిదుగురు విద్యార్ధుల గల్లంతు. ముగ్గురిని కాపాడిన స్థానికులు”
“ఆగివున్న లారీని వెనుకనుంచి వేగంగా వచ్చి డీకొట్టిన కారు. అందులో ఇరుక్కుపోయిన ఆరుగురు ప్రయాణీకులు. అద్దాలు బద్దలు కొట్టి వారిని కాపాడిన స్థానికులు”
“ఊరి పొలిమేరల్లో చిరుత పులి సంచారం. పులి అడుగుల జాడ కనిపెట్టి అధికారులకు సమాచారం అందించిన స్థానికులు”
ఇదిగో ఇలాంటి వాళ్ళే, ఊరూ పేరూ తెలియని ఈ స్థానికులే నిజమైన త్యాగరాజులు అంటే. నిష్కామకర్ములు. ప్రచారం కోరని, ఎరుగని ధర్మప్రభువులు.
వీరెవరో ఎవరికీ తెలియదు. వారి ఫోటోలు సరే, కనీసం పేర్లు కూడా పేపర్లలో రావు. టీవీల్లో చూపించరు.
స్థానికులు. అంతే! అదే వారి పేరూ ఊరూ.
17-01-2022

కామెంట్‌లు లేవు: