6, జనవరి 2022, గురువారం

చిలక జోస్యం – భండారు శ్రీనివాసరావు

 

చిలక జ్యోతిష్యాలు నిజం కావచ్చు, కాకపోవచ్చు. కానీ ఆ చిలకకూ, దాన్ని పెంచేవాడికీ బతుకు గడవాలి కదా! అంచేత తాము చెప్పేది నిజమే అని భ్రమింపచేసే ప్రయత్నాలు అందరికీ తెలిసిందే. అలాంటి ఓ చిలక జోస్యం ఇది.

‘భవిష్యత్తులో రాజకీయ పార్టీలు ఎన్నికల ఖర్చును పూర్తిగా తగ్గించుకుంటాయి. అలా ఆదా చేసిన డబ్బుతో, గెలిచిన అభ్యర్ధులనే, వాళ్ళు ఏ పార్తీవాళ్ళయినా సరే టోకుగా కొనేసుకుని అప్పటికి పబ్బం గడుపుకుంటాయి.

‘అలాగే రాజకీయ పార్టీలు సొంతంగా టీవీ ఛానళ్ళు, పత్రికలు పెట్టుకోవు. వాటిమీద, వాటి రాతల మీద జనాలకు విశ్వాసం ఉండకపోవచ్చు. అంచేత ఉన్న ప్రాచుర్యంలో ఉన్న టీవీ ఛానళ్ళకు, వార్తాపత్రికలకు నెలవారీ పెట్టుబడులు సమకూర్చి, నమ్మకమైన ప్రచారం చేసుకుంటాయి.’

ఇలా బోలెడు సంగతులు ఆ చిలక చెప్పబోతుండగా యజమాని దాన్ని బలవంతంగా బోనులోకి తోసి చెప్పాడు.
‘రూపాయికి రెండు ప్రశ్నలే. రాజకీయంలాగే నాదీ వ్యాపారమే’

కామెంట్‌లు లేవు: