15, సెప్టెంబర్ 2021, బుధవారం

సృష్టికి శుభాశీస్సులు

 


ముందు లేడి పిల్లలా పరుగులు పెడుతున్నది సృష్టి. వెనక వెంట వస్తున్నది సృష్టి తండ్రి సందీప్. ఇది రాస్తున్న నేను, ఆ తండ్రికి తండ్రిని.

అమెరికాలో ఉంటున్న మనుమరాలు సృష్టికి భారత కాలమానం ప్రకారం ఈరోజు పుట్టినరోజు.
చిరంజీవికి శుభాకాంక్షలు, శుభాశీస్సులు

కామెంట్‌లు లేవు: