2, సెప్టెంబర్ 2021, గురువారం

విజయమ్మ ఆత్మీయ సమావేశం


10 TV ఛానల్ లో చర్చలకు ఆ ఛానల్ మొదలుపెట్టినప్పటినుండి వారానికోసారి వెళ్ళడం రెండేళ్ల కిందటి వరకు నాకు ఆనవాయితీగా వుండేది. సతీష్ అప్పటి నుండి పరిచయం. ఈనాడు ప్రొడక్ట్.  10 TVలో స్థిరపడి మంచి స్థాయికి చేరుకున్నాడు. సౌమ్యుడు. ఆయనతో చర్చల్లో గడబిడలు, దడదడలు వుండవు. అంచేత పిలవగానే ఈ ఉదయం వెళ్లాను, స్టూడియోలో మీరూ నేనే ఉంటాము, మిగిలిన వాళ్ళు బయటనుండి అని చెప్పిన తర్వాతనే. చర్చలో పాల్గొన్న వి. హనుమంత రావు గారు (టి. కాంగ్రెస్), కొండా రాఘవ రెడ్డి గారు (వై.ఎస్.ఆర్.టి.పి.) ఉభయులు నాకు చిరపరిచితులే.

ఈనాటి చర్చ గురించిన ఓ లింక్ పంపారు. నా వరకు మాత్రమే పరిమితం చేసి ఎడిట్ చేసి పంపడం వల్ల ఇది చూడడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టకపోవచ్చు. ఇటువంటి సదుపాయం ఒకటి వుందని కూడా నాకు ఇంతవరకు తెలియదు. మన టెక్నో సావీ నిర్మల్ గారు చెప్పాలి. సతీష్ కి కృతజ్ఞతలు.  

(02-09-2021)LINK:

https://youtu.be/gCgalfA-SvE

కామెంట్‌లు లేవు: