13, సెప్టెంబర్ 2021, సోమవారం

కంప్యూటర్ ఆడా మగా ......

 

అనే ధర్మసందేహం ఒక టీచరుకు కలిగింది. టీచరు తలచుకుంటే టెస్టులకు కొదవేమిటి? వెంటనే క్లాసులో పిల్లల్ని కంప్యూటర్ ఆడా, మగా అనే ప్రశ్నకు జవాబులు కారణాలతో సహా కోరింది.

క్లాసులోని ఆడపిల్లలు అందరూ కంప్యూటర్ ‘మగ’ అని రాస్తే, మగపిల్లలు ‘ఆడ’ అని రాశారు.

ఆడపిల్లలు చెప్పిన కారణాలు:

ఏపని చేయించాలన్నా ముందు కంప్యూటర్లను ఆన్ చేసి వుంచాలి. మగవాళ్ళు అదే బాపతు. లేకపోతే ఎక్కడి గొంగడి అక్కడే అన్న సామెతే.

ఏ సమస్య వచ్చినా నిజానికి అవి పరిష్కరించాలి. కానీ మగ జాతి కదా! అవే ఎప్పుడూ ఒక సమస్యగా మారతాయి.”

మంచి కంప్యూటర్ అని కొనుక్కుంటాము. అదేవిటో మరో జెనరేషన్ కంప్యూటర్ కళ్ళబడగానే, ‘తొందరపడ్డామేమో, కొన్నాళ్ళు ఆగితే బాగుండేదేమో అని మనసులో తొలుస్తుంది.

అంచేత కంప్యూటర్ మగ పురుగే. సందేహం లేదు”

ఇక మగపిల్లలు పేర్కొన్న కారణాలు:

పుట్టించిన దేవుడు లేదా వాటిని తయారుచేసిన వాడు తప్పిస్తే చస్తే వేరెవ్వరూ వాటి మనసులో ఏముందో కనుక్కోలేరు. ఈ విషయంలో ఆడవాళ్ళు, కంప్యూటర్లు ఒక్కటే.

చిన్న చిన్న తప్పుల్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకుని అవసరమైనప్పుడు వాటిని ఎత్తి చూపే సామర్ధ్యం కంప్యూటర్లకు వుంది. ఇక అనుమానం ఏల?

కంప్యూటర్ ఖచ్చితంగా ఆడజాతే.”

1 కామెంట్‌:

Sri[dharAni]tha చెప్పారు...

భలే బాగుంది ఈ "ఆ-మ కంప్యూటర్" విష్లేశణ, శ్రీనివాస్ గారు.