1, సెప్టెంబర్ 2021, బుధవారం

కూతురి పాత్రలో కోడలు – భండారు శ్రీనివాసరావు

 

“మీరు చాలా అదృష్టవంతులండీ” అన్నది పొద్దున్న వచ్చిన పనిమనిషి.
నేనేమీ మాట్లాడలేదు. ఎందుకంటే, అది ఎందుకు అని అడిగే సందర్భం కాదు కదా!
మళ్ళీ తనే చెబుతోంది.
“పొద్దున్న వస్తానా, ఆయమ్మ అదే మీ కోడలు గారు ప్రతిరోజూ తను పని(అంటే Work from Home అన్నమాట)లోకి వెళ్ళే ముందు నాకు ఇవన్నీ పదేపదే చెబుతుంటారు.
‘పాపా పడుకునే బెడ్డు క్లీన్ చేయి. పక్క బట్టలు రెండ్రోజులకోసారి మార్చు. దిండు కవరు మార్చి వేయి. గది బాగా శుభ్రంగా ఉంచు. బాత్‌రూం లో తడి లేకుండా పొడి బట్టతో తుడిచేయి. బయట ఆరేసిన ఆయన బట్టలు అన్నీ తెచ్చి ఆయన అలమారాలో పెట్టు. మంచి నీళ్ళ సీసా గ్లాసు మరిచిపోకు.’
“ఇలాగే ఎన్నెన్నోజాగర్తలు చెప్పి వెళ్లి ఆ మిషన్ ముందు కూచుంటారు. అదేమిటో, ఇవ్వాళ రావడం లేటయింది. కానీ నేను వచ్చేలోపే నాకు చెప్పిన పనులన్నీ ఆమెగారే చేసినట్టున్నారు. గదంతా శుభ్రంగా వుంది. ఇలా కనిపెట్టి చూసే కోడలు దొరకడం మీ అదృష్టం అంటున్నాను. పాపం ఆ మహాతల్లి వుంటే ఆమెని ఎంత సుఖపెట్టేదో ఈ అమ్మాయి”
అలాగా! అనుకున్నాను. ప్రతిరోజూ నా గది అలాగే శుభ్రంగా వుంటుంది. పనిమనిషి రాని రోజున కోడలు నిషానే ఇవన్నీ చేస్తోంది అని కూడా తెలియదు. అసలు ఎవరు ఏ పని చేస్తున్నారో గమనించే తీరిక లేకుండా ఏదో కొంపలు మునిగినట్టు కంప్యూటర్ ముందు కూచుంటాను. ఇంట్లో ఏమి జరుగుతుందో తెలవదు, ఒకప్పుడు ఇప్పుడు కూడా. వెనుకటిలాగే నా ప్రమేయం లేకుండానే అన్నీ జరిగిపోతున్నాయి.
పనిమనిషి మహాలక్ష్మి అన్నట్టు నేను అదృష్టవంతుడినే! కానీ కోడలికి థాంక్స్ ఎలా చెప్పాలి?
(01-09-2021)

1 కామెంట్‌:

Nageswara Rao చెప్పారు...

You are lucky to have a great daughter-in-law.

You can thank her by lending a helping hand in domestic chores - be it cutting vegetables/errands etc