20, సెప్టెంబర్ 2021, సోమవారం

అనువాద సమస్యలు - భండారు శ్రీనివాసరావు

 

ఒకసారి హైదరాబాదులో International Conference on Plants నిర్వహించారు. ఆ ప్రెస్ మీట్ పెట్టిన ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ నుంచి రిపోర్ట్ ఇచ్చేసి తదనంతర కార్యక్రమాల్లో మునిగిపోయాను.

వారం తర్వాత ఒక ఉత్తరం వచ్చింది. కాస్త ఇంగ్లీష్ తెలిసిన వాడిని పంపించండి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్సులకు అని ఓ ఉచిత సలహా జోడిస్తూ. జవాబు రాయాలి కదా. పాత కపిల కట్ట ( న్యూస్ బులెటిన్లు) విప్పి వెతికితే అతడు చెప్పింది నిజమే అని అనిపించింది. హైదరాబాదులో అంతర్జాతీయ మొక్కల సదస్సు అని హెడ్ లైన్స్ లో వెళ్ళిపోయింది. అనువాదకుడు దాన్ని అంటే ప్లాంట్స్ ని మొక్కలు గా ముక్కలు ముక్కలు చేశాడు. అక్కడ ప్లాంట్స్ అంటే నిజానికి పెద్ద పెద్ద కర్మాగారాలు.

ఈ గతం తవ్వకం ఎందుకంటే

ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగులోకి అనువదించి పెట్టమని కొందరు నన్ను అడుగుతుంటారు.

మక్కికి మక్కి అనువాదం చేయను, మొత్తం చదివి తెలుగులో తిప్పి రాస్తాను’ అంటాను.

నా పద్దతి చాలామందికి నచ్చదు. వాళ్ళ పద్దతి నాకూ నచ్చదు.(NOTE: Courtesy Cartoonist)


(20-09-2021)

కామెంట్‌లు లేవు: