3, సెప్టెంబర్ 2021, శుక్రవారం

ఏపీ కి నెక్స్ట్ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ : Bandaru Srinivasa Shocking Comments ...

ఇలాంటి శీర్షికలు పెట్టి బెదరగొట్టాలి అనుకున్నారు. ఇంటి పేరు బండారు అని రాసి రక్షించారు. సోషల్ మీడియాలో    బండారు శ్రీనివాస రావు అని ఓ  వ్యక్తి  వున్నాడు. పాపం ఆయనకు  దీనితో  ఏమీ సంబంధం లేదు. ఈ వీడియోలో వున్నది నేనే. కాకపోతే మొత్తం అంతా పుటం వేసి చూసినా నా నోటి నుంచి  శీర్షికలో పెట్టిన   ఆ మాట వినపడదు. 
అది గ్యారెంటీ.
ఈరోజు ఉదయం (03-09-2021) మహా న్యూస్ ముఖాముఖి చర్చా కార్యక్రమంలో యాంకర్ శివతో నేను.LINK: https://youtu.be/Vd0A1OaQSyw

కామెంట్‌లు లేవు: