12, జనవరి 2019, శనివారం

Sr Journalist Bhandaru Srinivasa Rao analysis about Hero Sivaji's Operat...

4 వ్యాఖ్యలు:

Jai Gottimukkala చెప్పారు...

ఈయన హీరో ఏమిటండి?

Better to call him comedian

అజ్ఞాత చెప్పారు...

కేతిగాడి తలాతోక లేని పిచ్చికూతలు పైన చర్చలా.

sistla చెప్పారు...

@ ఆయన జీరో అయినా ఫరవాలేదు. ఇందులో పక్క రాష్ట్రాల కేతిగాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో తేలితే బాగుంటుంది.

సూర్య చెప్పారు...

ఓ మీరు సినిమాలు చూడరన్నమాట!