8, జనవరి 2019, మంగళవారం

Special Debate on Cabinet Announcement on 10% Reservation for General Ca...సోమవారం రాత్రి NTV ఛానల్ లో   రుషి నిర్వహించిన చర్చాకార్యక్రమంలో నాతోపాటు పాల్గొన్నవాళ్ళు: శ్రీ రావుల శ్రీధర్ రెడ్డి (బీజేపీ), శ్రీ రఫీ (విశ్లేషకులు), శ్రీ జూపూడి ప్రభాకర రావు (టీడీపీ, ఫోన్ లైన్లో)

కామెంట్‌లు లేవు: