10, జనవరి 2019, గురువారం

News Talk Special Discussion With Mr. Bhandaru Srinivasarao | 03-01-2019...

స్నేహ టీవీలో గత గురువారం....

3 కామెంట్‌లు:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

తాతయ్యలిద్దరు అన్నగారిపై చెప్పులు వేయించిన విషయం మనవడికి తెలిసిపోయింది.

శ్యామలీయం చెప్పారు...

శ్రీ భండారు పర్వతాలరావు గారి పరమాచార్య పావన గాథలు పుస్తకం కంచిమఠం వారి సైట్లో లభిస్తున్నది. వివరాలకు చూడండి కంచి పరమాచార్య పావనగాథలు పుస్తకం

అజ్ఞాత చెప్పారు...

ఇప్పుడు బాగా ప్రాచుర్యం పొందిన కొన్ని పదాలపైన జమకుజమా లస్కుటపా చర్చలు పెట్టండి సార్. బుల్ బుల్, బ్రీడ్, బ్లడ్, సంకరజాతి, భయోపిక్, వాట్ ఐ యామ్ సెయింగ్...