10, ఏప్రిల్ 2021, శనివారం

‘బెనిఫిట్ షో

చిన్నప్పుడు స్కూల్లో చదువుకునే రోజుల్లో నలుపు తెలుపు రంగుల్లో అలికినట్టు అక్షరాలు రాసిన పోస్టర్లు కనపడేవి.

‘బీద విద్యార్థి సహాయార్ధం ఆదివారం  ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు బెనిఫిట్ షో! ఒకే ఆట! తగ్గింపు రేట్లతో’ అని ఓ పాత సినిమా వేసేవాళ్ళు.

ఆ బీద విద్యార్థి ఎవరో ఎవరికీ తెలియదు. కానీ సగం రేట్లకే సినిమా కాబట్టి చాలామంది వెళ్ళేవాళ్ళు. హాలు నిండక పోయినా బొమ్మ పడేది..

ప్రస్తుతం డెబ్బయ్యవ పడిలో పడిన వాళ్లకు ఇది అనుభవమే!  

(10-04-2021)

కామెంట్‌లు లేవు: