17, ఆగస్టు 2016, బుధవారం

మరుగున పడిన అసలు పేర్లు

నిన్ననే ఆదిరాజు పుస్తకంలో చదివాను. మర్రిచెన్నారెడ్డి పుట్టినప్పుడు జన్మ నక్షత్రం ప్రకారం అచ్యుతరెడ్డి అని నామకరణం చేసారు. తల్లి శంకరమ్మ, చనిపోయిన తన తండ్రిని తలచుకుంటూ పిల్లవాడిని చెన్నారెడ్డి అంటూ పిలిచేది. చివరికి ఆ పేరే స్థిరపడిపొయిందట.
అలాగే  ద్రోణంరాజు  సత్యనారాయణ ఇంటి పేరు దిట్టకవి, ద్రోణంరాజు కాదు.

కామెంట్‌లు లేవు: