7, ఆగస్టు 2016, ఆదివారం

ఫ్రెండ్ షిప్ డే


ఈరోజు ఈ కొటేషన్ కాస్త ఎబ్బెట్టుగా ఉండవచ్చు కానీ  రాజకీయ స్నేహాలకు  దగ్గరగా వుందేమో అనిపించి గుర్తు చేసుకుంటున్నాను.
ఆర్వీయార్ అనే సుప్రసిద్ధరచయిత, మాస్కోలో నా స్నేహితులు.
స్నేహం గురించి రాస్తూ, ఫ్రెంచ్ తత్వవేత్త  వోల్తేర్ ప్రవచించిన  ఒక ‘పనికొచ్చే ముక్క’ చెప్పారు.

“భగవంతుడా! నా స్నేహితుల నుంచి నన్ను రక్షించు. నా శత్రువుల నుంచి నన్ను నేను రక్షించుకుంటాను”   

కామెంట్‌లు లేవు: