5, ఆగస్టు 2016, శుక్రవారం

రోజులు మారాయి
వెనుకటి రోజుల్లో పిల్లలు పెరిగి పెద్దయ్యేదాకా ఒక రకంగా వాళ్ళు జీవితంలో స్థిరపడే వరకూ వాళ్ళ బరువు బాధ్యతలు పెద్దవాళ్ళు కనిపెట్టి చూసేవాళ్ళు. అంటే పిల్లలకు ఓ పాతికేళ్ళు వచ్చేదాకా.
ఇన్నాళ్ళు చూస్తే సరిపోతుంది అని ఓ లెక్క వేసుకోగలిగే వెసులుబాటు పెద్దవాళ్ళకు వుండేది. ఇప్పుడు రోజులు మారాయి. పెద్దవయస్సులో వున్న తమ పెద్దవాళ్ళను కన్నపిల్లలే కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటున్నారు. కాకపోతే ఎన్నాళ్ళు అనే ప్రశ్నకు జవాబు లేదు. ఇన్నాళ్ళని ఓ లెక్కా లేదు. ఆ లెక్కలూ డొక్కలూ అవన్నీ పై వాడి చేతిలో వుంటాయి. అంటే ఏమన్నమాట. ఒకప్పటి పెద్దవాళ్ళకంటే ఇప్పటి పిల్లలే బాధ్యతగా ఉంటున్నారని. 


పిల్లలు పెద్దల మధ్య కృతజ్ఞతలు గట్రా వుండవు, వుండకూడదు. కానీ, ఈ ఆగస్టు అయిదున పుట్టిన రోజు జరుపుకుంటున్న మా పెద్ద కుమారుడు సందీప్ కి శుభాకాంక్షలు, శుభాశీస్సులు తెలపాలనుకున్నప్పుడు ఎందుకో ఏమిటో ఈ విషయాలు గుర్తుకు వచ్చాయి.
సందీప్ HAPPY BIRTH DAY (USA Time)

కామెంట్‌లు లేవు: