26, జనవరి 2016, మంగళవారం

ఈసారి అన్నీ పద్మాలే!

రత్నం జాడలేదు.
అన్నగారి సంగతి ఈసారీ ఇంతేనా?

1 కామెంట్‌:

Madhav Kandalie చెప్పారు...

అన్నగారి రత్నం సరిగ్గా 2019 ఎలక్షన్ల కి కొద్ది గా ముందు వస్తుందేమో