21, జనవరి 2016, గురువారం

THANKS ధన్యవాదాలు


థాంక్స్, స్పసీబా, ధన్యవాదాలు ఏ భాషలో చెప్పినా దాని విలువే వేరు. 


ప్రతి రోజూ మనం అక్షరాలా పద్నాలుగువందల నలభయ్ నిమిషాలు ఖర్చు చేస్తున్నాము. వాటిల్లో  నాలుగయిదు  నిమిషాలను మనకు ఈ  జీవితాన్ని ప్రసాదించిన ఆ సర్వేశ్వరుడికో, మనకు ఎంతోకొంత ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్న తోటివారికో, సౌకర్యాలను అందిస్తున్న పనివారికో ధన్యవాదాలు తెలపడానికి ఉపయోగిస్తే ఎంతో మంచిది. ఒక రకంగా ఇది మంచి భవిష్యత్తుకు మంచి పెట్టుబడి కూడా. అంచేత మీకు సాయపడ్డ ప్రతివారికీ కృతజ్ఞతలు తెలపడం మరిచిపోకండి. డబ్బు వెదచల్లినా కాని పనులు మంచి మాటతో అవుతాయి.  
NOTE: Courtesy Image Owner

కామెంట్‌లు లేవు: