23, జనవరి 2016, శనివారం

ఇంకో ఇంగ్లీష్ జోకు


ఒకానొక  ఇంగ్లీష్ దేశంలో ఒకానొక  ఇంగ్లీష్ మహిళ, నెలల బిడ్డను వెంటబెట్టుకుని  ఒక ఇంగ్లీష్ డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళింది. {ఇన్ని ఇంగ్లీష్ లు ఎందుకు  అంటే ఇది ఇంగ్లీష్ జోకు కనుక  నేను చేసేది కేవలం స్వేచ్చానువాదమే కనుక.)
బలహీనంగా కనిపిస్తున్న ఆ పసి పిల్లవాడిని చూడగానే డాక్టరు ఆమెను అడిగాడు, పిల్లవాడికి తల్లిపాలు పడుతున్నారా లేక డబ్బా పాలా అని. ‘తల్లిపాలే’ అని ఆవిడ జవాబు.
డాక్టరు అన్నాడు ‘అయితే పరీక్ష చేయాల్సింది బాబును కాదు, మిమ్మల్ని’ అంటూనే, ఆవిడను పై ఉడుపులు తీయమన్నాడు. తన చేతులతో ఆమె చనుమొనలు పిండి చూసి  పెదవి విరిచి చెప్పాడు.’నేను ముందే  అనుకున్నాను, మీకు పాలు సరిగా పడలేదని, అంచేతే పిల్లవాడు బలహీనంగా ఉన్నాడని. వుండండి పాలు పట్టడానికి మందులు రాసిస్తాను’
ఆవిడ గాభరాగా అంది. “అక్కరలేదు డాక్టర్. నేను ఈ పిల్లవాడి తల్లిని కాను, వాడి మామ్మని. అమ్మాయికి సెలవు దొరక్కపోతే నేను తీసుకువచ్చాను. అది రాకపోవడం కూడా  మంచిదేయింది’ 
గమనిక: తెలుగు, English అజ్ఞాతలకోసం ఒరిజినల్ ఇంగ్లీష్ జోకు. అవి యెంత ముదురుగా  ఉంటాయో, వాటిని ఎంతగా సానపట్టి రాయాల్సివస్తోందో తెలపడానికి మాత్రమే ఈ ప్రయత్నం.

A woman and a baby were in the doctor's examining room waiting for the doctor to come in for the baby's first exam. 
Finally, the doctor arrived, examined the baby, checked his weight, and being a little concerned, asked if the baby was breast-fed or bottle-fed.
"Breast-fed," she replied.
"Well! We'll have to check you out. Alright then, strip down to your waist," the doctor ordered.
She undressed and the doctor began his exam.
He pinched her nipples, then pressed, kneaded, and rubbed both breasts for a while in a detailed examination. He frowned, then continued squeezing and pressing for a few more minutes.
Motioning to her to get dressed, he said,
"No wonder this baby is underweight - you don't have any milk!" 
"I know," she said. "I'm his Grandma, but I'm certainly glad I came."


1 కామెంట్‌:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

Bagundi, plz post more of this type. Don't give a shit about those narrow minded people.