19, జనవరి 2016, మంగళవారం

అర్దాంగితో అధిక ప్రసంగం కూడదు


ఏకాంబరం ఏకాంతం దొరకబుచ్చుకుని భార్య పీతాంబరంతో ఇలా అన్నాడు.
“మన పెళ్ళయి పాతికేళ్ళయింది. అప్పుడు ఒక చిన్న గదిలో అద్దెకు వుండేవాళ్ళం. టేబుల్ ఫ్యాను, బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీ, తిరగడానికి ఒక  సైకిలు. అయినా  ఏ లోటూ అనిపించేది కాదు. పైగా పెళ్ళయిన కొత్త రోజులాయె.  ఓ పాతికేళ్ళ అందమైన అమ్మాయితో రోజులు హాయిగా గడిచిపోయేవి.
“ఇప్పుడు చూడు. అయిదు పడక గదుల విశాలమైన మంచి ఇల్లు. ప్రతి గదిలో స్ప్లిట్  ఏసీలు. అన్ని గోడలకు గోడంత వెడల్పు పెద్ద పెద్ద  టీవీలు,రెండు  బెంజి కార్లు,  ఇన్ని వున్నా ఏం లాభం !  యాభయ్ ఏళ్ళ బొండాం పెళ్ళాంతో కాపురం”
మొగుడి మాటలు విని పీతాంబరం ఒళ్ళు మండి ఇలా అంటించింది.
“సరే! అల్లాగే ఒక పాతికేళ్ళ పడుచు పిల్లను చూసుకోండి. మళ్ళీ అద్దె గది కాపురం, టేబుల్ ఫ్యాను, బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీ, ఆ డొక్కు పాత సైకిల్ పాత బతుక్కి మళ్ళడానికి మీకు ఎంతో కాలం పట్టదు”  


NOTE: Cartoon Courtesy Shri “BAPU”

కామెంట్‌లు లేవు: