31, డిసెంబర్ 2014, బుధవారం

HAPPY NEW YEAR – 2015 నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

                                     


"వొత్తిలా వెలగండి
కత్తిలా మెరవండి
కొత్త ఏడాదిలో
ఎత్తుగా ఎదగండి                           
                                                             "అత్తరువు గంధమై
                                                             చిత్తరువు చందమై
                                                             కొత్త ఏడాది
                                                             మిము హత్తుకోవాలి!"
                 
      

నిర్మలాదేవి - భండారు శ్రీనివాసరావు 

(NIRMALADEVI & BHANDARU SRINIVASRAO) 

1 కామెంట్‌:

పల్లా కొండల రావు చెప్పారు...

భండారు దంపతులకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.