22, డిసెంబర్ 2014, సోమవారం

మారుతున్న సూక్తులులవ్ ఎఫైర్ - 'ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నానంటే కొరుక్కుతినేంతగా'


బుక్ ఫెయిర్ - 'పుస్తకాల్ని ఎంతగా ఇష్టపడతానంటే వాటిని కొనుక్కుని చదివేంతగా'NOTE: Courtesy Image Owner 

కామెంట్‌లు లేవు: