12, డిసెంబర్ 2014, శుక్రవారం

సర్వే జనా స్సుఖినోభవంతు


ఏకాంబరానికి కష్టాలు కట్టగట్టుకుని వచ్చాయి. ఏం చేయాలో తెలియక శివుడ్ని గురించి సుదీర్ఘ తపస్సు చేశాడు. చివరకి శివుడు ప్రత్యక్షమై వరం కోరుకొమ్మన్నాడు.'మా ఆవిడకి నలతగా వుంది. ఎన్నో ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరిగి ఎన్నో రకాల వైద్యాలు చేయిస్తున్నాను. అయినా నిమ్మలించడం లేదు' చెప్పాడు ఏకాంబరం
'సరే! ఆవిడ సంగతి చూస్తా! ఇంకేమిటి చెప్పు' అన్నాడు భోళాశంకరుడు
'మా చిన్నాడు చదువులో బాగా పూర్. ఒక్కో క్లాసులో రెండేళ్ళు లాగిస్తున్నాడు, వాడ్ని ఐ ఏ ఎస్ చెయ్యి స్వామీ నీకు పుణ్యం వుంటుంది'
'ఇంకా' అన్నాడు' వరాలు ఇచ్చే హుషారులో పరమేష్టి
'ఇంకా అంటే ఇంకా వున్నాయి, ఆఫీసులో చాకిరీ చేయించుకోవడమే కాని ఓ ప్రమోషనూ లేదు చట్టుబండలు లేదు. నువ్వు తలచుకుంటే నన్ను మా ఆఫీసుకి మేనేజర్ని చెయ్యలేకపోతావా?'
'ఓస్ అంతేనా ఇంకా ..'
ఏకాంబరం నోరు తెరిచేలోగా విష్ణు మూర్తి హఠాత్తుగా అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యాడు. పాల సముద్రంలో శేష పాన్పుపై పవ్వళించి లక్ష్మీ దేవితో పాచికలు, పరాచికాలు  ఆడుతూ మరో కంట ముక్కంటి వరాల జల్లు కురిపిస్తున్న చందాన్ని వీక్షించినవాడై 'సిరికిన్ చెప్పడు...' పద్యం బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో వినిపిస్తుండగా ఏకాంబరం కోరికల చిట్టాకు అడ్డం  పడి అడిగాడు.
'ఏమయ్యా ఏకాంబరం! ఏవిటా అడగడం. నటరాజుకి నీలాగా  పనీపాటా లేదనుకున్నావా! నీ తపస్సు చూసి ముచ్చటపడి,  ఆయన పార్వతీ దేవితో కలిసి చేస్తున్న శివ తాండవ నృత్యం కూడా మధ్యలో వొదిలేసి వచ్చేసాడు. నువ్వేమో అంతూ పొంతూ లేని కోరికల జాబితా ఆయన ముందు పెడుతున్నావు. ఇవన్నీ ఎందుకు కాని ఓ చిట్కా చెబుతా విను. ఒకే ఒక వాక్యం తో కూడిన వరం. నీకూ మంచిది, ఆయనకూ మంచిది. లోకానికి మరీ మంచిది.
అదేమిటంటే -
సర్వేజనా స్సుఖినోభవంతు - అందరూ బాగా వుండాలని కోరుకో! ఒక్క ముక్కతో  సరిపోతుంది.
ఆ అందరిలో నువ్వూ ఉంటావు కదా! ' అన్నాడు.
ఏకాంబరానికి విష్ణువు లాజిక్ అర్ధం కాలేదు, కానీ పరమేశ్వరుడు మాత్రం  వరాలు ఇవ్వడంలో తనకున్న బలహీనత తెలిసిన విష్ణువే ఇలా సమయానికి వచ్చి తాను  మరో పొరబాటు చేయకుండా అడ్డుపడ్డాడని అర్ధం చేసుకున్నాడు.

NOTE Courtesy Image Owner 

1 కామెంట్‌:

hari.S.babu చెప్పారు...

అదే నేనయితే - అలాక్కానివ్వండి!
సర్వే స్వజనాః సుఖినో భవంతు?