29, డిసెంబర్ 2014, సోమవారం

ప్రపంచమే ఒక నాటక రంగం


స్వామి  చిత్రానంద లేచి వెళ్లి టీవీ ఆఫ్ చేసి వచ్చి కూర్చుని చెప్పారు.
'చూశారు కదా! అందుకే అన్నారు, ప్రపంచమే ఒక నాటక రంగం అనీ,  మనమందరం ....'
శిష్యులలో ఒకడు తొందర పడి అన్నాడు 'మనమందరం నటీ నటులం'
'కాదు నాయనా మనలో చాలామందిమి ప్రేక్షకులం. కొందరే నటులు. ఇప్పటిదాకా టీవీలో వారినే కదా చూశారు'
అన్నారు స్వామి చిత్రానంద.
పేరుకు తగ్గట్టే ఆయన చాలా చిత్రమైన మనిషి. శిష్యులకు బోధించే తీరు కూడా అలాగే విలణంగా వుంటుంది.
టీవీలో వస్తున్న ప్రోగాం గురించి ఆయన చెప్పారు.
'అందులో ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన శాల్తీని  గుర్తుపట్టారు కదా!'
'గుర్తుపట్టాము  గురువు గారు. ఆయగారేమో  నిన్నమొన్నటి దాకా ఓ పార్టీ అధికార ప్రతినిధిగా ఉంటూ ప్రత్యర్ధి పార్టీని అయినదానికీ కానిదానికీ ఉతికి ఆరేస్తూ, చెరిగేస్తూ  గంట క్రితమో అరగంట క్రితమో అదే పార్టీలోకి దూకేసినవాడు. కదా! గురువు గారు'     
'కదా! పాత్ర మారిన తరువాత మాట తీరు కూడా ఎలా మారిపోయిందో చూశారు కదా!. ఇప్పటికయినా అర్ధం అయిందా మనమందరం  ఎలాటి ఘనాపాటీ నటీ నటుల మధ్య బతికేస్తున్నామో'
'మరే గురువు గారు. మా చిన్నప్పుడు సావిత్రీ ఎంటీయారు ఓ సిన్మాలో  ప్రేయసీ ప్రియులుగా ప్రేమ పాటలు పాడే సుకుని,  మరో చిత్రంలో అన్నాచెల్లెళ్ళుగా కావిలించుకుని కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటుంటే అబ్బ యెంత గొప్పగా పాత్రల్లో వొదిగిపోయారో అనిపించేది'
'అలాటి సినిమాలు మ్యాట్నీ ఒక హాల్లో, మొదటాట ఇంకో హాల్లో చూసి మతులు పోగొట్టుకునే వాళ్ళం కూడా' ఇంకో శిష్యుడు అందుకున్నాడు.
'ఇందాక  టీవీలో  పాత పార్టీ నాయకుడ్ని పొగిడేస్తూ, కొత్తగా చేరిన కొత్త పార్టీ నాయకుడ్ని చెరిగేస్తూ గతంలో తాను  చేసిన కామెంట్ల  పాత క్లిప్పింగులు మధ్య మధ్యలో చూపిస్తుంటే  ఆ నాయకుడి మోహంలో రంగులు ఎలా మారతాయో చూద్దామని ఉగ్గబట్టి చూశాను గురువుగారు. కానీ అదేం  చిత్రమో ఆయన మోహంలో రంగులు మారలేదు సరికదా, టీవీలో చూపిస్తున్నది  తనని కాదు వేరే ఎవర్నో అన్నంత దిలాసాగా కనిపించేసరికి నేనే బిత్తరపోయాను గురువుగారు. వీరి నటన చూస్తుంటే ఆస్కారు కూడా వీరికి తక్కువ అవార్డేమో అనిపించింది'
'గతంలో ఆ పార్టీ అధినేత కుటుంబం నడిపే కంపెనీ పాలు విషపూరితం, కేసు పెట్టి అరెస్టు చేయాలి  అంటూ తాను  గతంలో ఇచ్చిన స్టేట్ మెంట్  పాత  క్లిప్పింగులు ఓ పక్క చూపిస్తుంటే, ఆయన మాత్రం నిర్వికారంగా   మా ఇంట్లో అప్పుడూ ఇప్పుడూ ఆ పాలే తాగుతాం, చంటివాడికి ఉగ్గు పాలకింద ఆ కంపెనీ పాలే పడతాం అనే తీరులో  ఎంతో ధీమాగా చెబుతుంటే వీళ్ళ నటన  ముందు సినిమా నటులు కూడా బలాదూరు అనిపించింది'
శిష్యుల వ్యాఖ్యానాలు విని స్వామి చిత్రానంద చివరగా అనుగ్రహ భాషణ చేశారు.

'మనిషి నాలుకకు నరం లేదు. నరం లేని నాలిక ఎటువైపేనా తిరుగుతుంది. ఇక రాజకీయ నాయకుల మాటలు గురించి చెప్పేదేముంది. వారు తమ అవసరాన్నిబట్టి పార్టీ మారతారు. పార్టీ అవసరాన్నిబట్టి మాటలు మారుస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పేదంతా నిజం అనుకోకూడదు. అలాఅని మనం కూడా బయట పడరాదు సుమీ. నమ్మినట్టు నటిస్తే ఓ పనయిపోతుంది. ఎందుకంటె ఎన్నాళ్ళు ప్రేక్షకులుగా వుండిపోతాం చెప్పండి. మనమూ ఎదగాలి కదా! సరే! ఈపూటకి ఈ పాఠం చాలు. రేపు మరో కొత్త సంగతి చెప్పుకుందాం' అని శిష్యులకు సెలవిచ్చారు స్వామి చిత్రానంద. NOTE: Courtesy Cartoonist 

కామెంట్‌లు లేవు: